메뉴 건너뛰기

XEDITION

SHARING, PUBLISHING.
& PLEASURE.

지식을 나누고 컨텐츠를 출판하며 즐거움을 함께합니다.

MAKING
WEB CULTURES

올바른 웹 문화를 지향합니다.

EVOLUTION & INNOVATION
TOGETHER

함께 진화하고 혁신을 추구합니다.

CREATE A GOOD DESIGN WITH
THE POSSIILITY OF TECHNOLOGY

기술의 가능성을 발굴하고 좋은 디자인을 만들어 갑니다.

2

LucaChaffin6052731 2019.06.25 14:07 조회 수 : 4

Cũng đã tròn một năm sau khi vụ việc Đồng Tâm bùng phát và trở nên điểm đen về an webpage ninh trơ tráo tự trên địa bàn tỉnh thành Hà Nội. Sau một năm, địa bàn Đồng Tâm đã ổn định và hoạt động bình thường, người dân đã không tin theo và bị lợi dụng bởi những đối tượng xấu trên địa bàn. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một năm vừa qua người dân nơi đây đã được gì và mất gì sau biến cố này. một NĂM SAU VỤ ĐỒNG TÂM: NGƯỜI DÂN ĐƯỢC GÌ VÀ MẤT GÌ? Thứ nhất, các gì mà người dân nhận được căn nguyên sâu sa dẫn đến bùng phát điểm nóng Đồng Tâm chính là sự thiếu thông tin về diện tích đất đai của trường bay Miếu Môn nên một số đối tượng xấu đã lợi dụng để kích động bà con nhân dân biểu tình gây rối, cực điểm là hành động bắt giữ trái pháp luật 38 cán bộ đang thi hành công vụ. Cũng chính trong khoảng vụ việc này mà địa bàn Đồng Tâm xuất hiện 1 hàng ngũ người mang danh "Đồng Thuận" để kích động, thu hút người dân tham gia vào hoạt động chống đối chính quyền. Ngay sau lúc sự việc xảy ra, chính quyền Hà Nội đã kịp thời can thiệp và cử đoàn thanh tra xuống địa bàn để rà soát và rà soát lại hầu hết thông báo. Kết luận thanh tra đã lần nữa khẳng định lại diện tích đất đai sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng và do Bộ Quốc phòng quản lý tiêu dùng, chẳng phải là đất nông nghiệp như lời đồn của hàng ngũ Đồng Thuận do Lê Đình Kình cầm đầu đưa ra. Chính từ vụ việc này, người dân Đồng Tâm đã được tiếp cận thông tin chuẩn xác, khách quan để hạn chế bị những đối tượng xấu dật dây khích động. Người dân hiểu rõ khuân mặt thật của bố con nhà Lê Đình Kình, từ ấy càng tin tưởng hơn và chủ trương,c hính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước. Mặt khác, khi mâu thuẫn tại Đồng Tâm xảy ra, thật may mắn là không với thiệt hại về người bởi cả người dân và chính quyền đều rất ôn hòa, không bị kích động bởi nhóm người do Lê Đình Kình cầm đầu. Do đó, hậu quả về mặt luật pháp chưa to. Thứ hai, những gì mà người dân Đồng Tâm mất đi bên cạnh các thứ hăng hái mà người dân đạt được, vụ việc Đồng Tâm chính là lời cảnh tỉnh giấc cho những người dân nhẹ dạ cả tin, dễ bị tậu chuộc bởi các đối tượng xấu. Ngay trong tâm bão Đồng Tâm, những đối tượng xấu vẫn đưa ra đủ lời hứa hẹn hứa hẹn để lôi kéo người dân như sẽ chia chác ruộng đất, sẽ mang tiền bồi thường rất lớn…và mọi người muốn tham gia phải đóng một khoản tiền ko nhỏ cho bố con nhà Lê Đình Kình. cố nhiên là sẽ mất cả tiền lẫn tình cảm trong sự việc này bởi Lê Đình Kình chỉ là kẻ từng bị kỷ luật, kẻ gây rối phá hoại nên khiến gì với tư cách hay thẩm quyền mà khiến cho được các việc đấy. Trong suốt mấy tháng cực điểm của vụ việc, đa phần hoạt động tại địa bàn Đồng Tâm bị ngưng trệ, hoạt động buôn bán, cung ứng, khiến cho nông đều dừng trệ, kể cả việc đi lại, giao thương sở hữu bên ngoài cũng bị số đối tượng xấu trong hàng ngũ Đồng Thuận cản trở. Chỉ khi chính quyền can thiệp thẳng tay thì cuộc sống của bà con mới trở lại thông thường. Tiếp nữa là mối quan hệ, tình lãng nghĩa xóm bị ảnh hưởng nguy hiểm bởi sự phân chia bè phái, câu kết ích lợi lực lượng mà ông Lê Đình Kình dựng ra đã làm cho khối đại đoàn kết tại Đồng Tâm chia rẽ nặng nại và cần mang thời gian vun đắp lại. tương tự, vụ việc Đồng Tâm bùng phát là sự việc gây đáng nuối tiếc nhất tại địa bàn từ trước tới nay. một lần nữa là lời cảnh tỉnh giấc cho bà con dân chúng ko nên tin tưởng theo lời dụ dỗ, khích động của các đối tượng xấu như Lê Đình Kình, cần tĩnh tâm và tin tưởng theo chủ trương xử lý, giải quyết của Đảng và chính quyền.
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
492 Crucial Details About Different Sorts Of Refrigerator Repairs Obtainable At This Time CasieT0553628604893 2019.06.27 10
491 Tips On Buying Custom Silicone Wristband Bracelets DyanBeckwith973999 2019.06.27 47
490 Fun With Customizing Your Silicone Bracelets - Colors, Patterns, Message, Style! OnitaZoll060818 2019.06.27 5
489 Lajang Mempersiapkan Pembatasan Perjudian Segar TerrenceD63618545133 2019.06.27 265
488 Wedding Favors: Dare To Be Able To Different KristoferCulbert 2019.06.27 4
487 Unique Gift Items For Gifts For Men NickolasMayhew397 2019.06.27 48
486 Custom Silicone Bracelets And Wristbands KristoferCulbert 2019.06.27 1
485 20 Twilight Gift Tips For $25 Or Less PEXDenisha138137 2019.06.27 2
484 How A Custom Silicone Wristband May Benefit Your Cause JudeNewdegate180373 2019.06.26 8
483 Tips On Buying Custom Silicone Wristband Bracelets HungRech4739758438 2019.06.26 3
482 Fun With Customizing Your Silicone Bracelets - Colors, Patterns, Message, Style! HungRech4739758438 2019.06.26 6
481 The Belief Behind Wearing Friendship Bracelets EvangelineWylly63 2019.06.26 3
480 All Properties In Bhayander East, Mumbai | Residential And Commercial Properties In Bhayander East, Mumbai | Real Estate Properties In Bhayander East, Mumbai All Properties in Bhayander East 2019.06.26 29
479 All Properties In Wadala, Mumbai | Residential And Commercial Properties In Wadala, Mumbai | Real Estate Properties In Wadala, Mumbai Residential Properties in Wadala 2019.06.26 0
478 Choosing Location Custom Rubber Bracelet For You RashadMilburn86051 2019.06.26 3
477 Women's Secrets And Techniques For Buying Men's Bracelets RashadMilburn86051 2019.06.26 1
476 Tips On Buying Custom Silicone Wristband Bracelets RashadMilburn86051 2019.06.26 2
475 Tips On Buying Custom Silicone Wristband Bracelets VEAMelba1829710445431 2019.06.26 2
474 An In Order To Bake Sales And Carwashes For Fundraising - Bracelets! AdelaideLeitch16383 2019.06.26 4
473 Fundraising With Wristbands RashadMilburn86051 2019.06.26 8

Beautiful iconpack
XEIcon

GUIDE

START-UP

FEATURES

XE CORE. FEATURES

XpressEngine은 XE Core 프레임웍을 기반으로 개별 프로그램과 스킨을 실행하여 결과물을 생성합니다.
다양한 개성을 가진 프로그램과 스킨을 조합하여 다채로운 기능을 가진 멋진 웹사이트를 만들 수 있습니다.

 • 손쉬운 사이트 구축

  XE는 블로그형, 카페형 등 다양한 모듈을 제공합니다. 만들고자 하는 사이트에 적합한 모듈을 선택하여 쉽고 빠르게 사이트를 구축할 수 있습니다.

  CHECK IT OUT
 • 기능을 더하는 구조

  XE는 확장기능을 내려받아 더 많은 기능을 이용할 수 있습니다. 기본 기능과 확장 기능을 자유롭게 조합하여 다양한 웹 사이트를 제작할 수 있습니다.

  CHECK IT OUT
 • 오픈 소스 & 커뮤니티

  XE는 오픈 커뮤니티를 통해 다양한 정보를 제공합니다. 커뮤니티에서 원하는 정보를 찾거거나 공유할 수 있습니다

  CHECK IT OUT
 • 다국어 지원

  XE는 여러 나라의 언어를 지원합니다. 웹 사이트를 언어별로 분리하지 않고도 다국어 웹 사이트를 쉽게 제작할 수 있습니다.

  CHECK IT OUT
CONNECT WITH US

GET INVOLVED

 • COMMUNITY

  COMMUNITY

  XE와 관련한 다양한 커뮤니티를 만나보세요.

 • Q&A

  Q&A

  도움이 필요할 때에는 전문가들과 이야기할 수 있습니다.

 • DOWNLOAD

  DOWNLOAD

  XE 자료실을 통해 나만의 홈페이지를 만들어보세요.

 • GITHUB

  GITHUB

  오픈소스 프로젝트 개발참여를 위한 GitHub 페이지입니다.

위로